Naši klienti

Závodné stravovanie pre obchodných partnerov

Závodné stravovane oldeji

Naši ďalší klienti:
SAD – Slovenská autobusová doprava
Detský sen
Pozemkový fond
AV Group

Catering

catering

Naši ďalší klienti:
Prefert, a.s.
1001 Nights Club & Cafe, Bratislava